OD ORANJA DO SETVOSPREMANJA!


Od oranja do setvospremanja Consum TM mehanizacija pruža Vam adekvatno rešenje za aktuelne zahteve u radu.Težimo da zadovoljimo potrebe poljoprivrednika sa kvalitetnim mašinama. Mašine, koje sa jednostavnim rukovanjem štede vreme, koje sa robusnim načinom izrade imaju veću trajnost, donose i ekonomsku uspešnost.

Gruberi

Motikama za zbijeno i slabo vodopropusno zemljište za konvencionalnu obradu pod teškim uslovima.

Setvospremači

Kvalitetno, efikasno i temeljno spremanje za univerzalnu setvenu pripremu.

Tanjirače

Tanjiranjem za kvalitetno usitnjavanje i mešanje biljne mase u zemljište.