Proizvodi

Od oranja do setvospremanja Consum TM pruža program orijentisan prema aktuelnim korisničkim zahtevima. Sve veći je broj uspešnih proljoprivrednika koji imaju poverenje u Consum TM proizvode i znaju da vrednuju odnos cene i učinka.

Gruberi

Motikama za zbijeno i slabo vodopropusno zemljište za konvencionalnu obradu pod teškim uslovima.

Motičaste drljače

Rotacione motike za pripreme od konvencionalne pa sve do kombinovane setve u malču.

Podrivači

Podrivačem za razbijanje zbijenog horizonta zemljišta za bolju infiltraciju vode i materija.

Setvospremači

Kvalitetno, efikasno i temeljno spremanje za univerzalnu setvenu pripremu.

Tanjirače

Tanjiranjem za kvalitetno usitnjavanje i mešanje biljne mase u zemljište.