Nošene tanjirače

Opšti podaci

Nošene tanjirače NVT 2.2, 2.5, 2.8 tipa razvijeni su kao srednje teške tanjirače za univerzalne traktore snage 55-105 KS. Dve baterije diskova raspoređeni su u obliku slova “V”. Ležajevi su samopodešavajući, način kačenja je nošeni.

ModelRazmak diskova (cm)Prečnik diska (mm)Broj diskova (kom)
Comet 2.21956024
Comet 2.51956028
Comet 2.82256028

Područje primene

Tanjirača je pogodna za rad do 22 cm dubine, za rad na površini sa i bez biljnih ostataka, te iste usitnjava i meša.
Mašina je pogodna za ljuštenje stiništa, za rad posle oranja, za predsetvenu pripremu na srednje teškim i ne previše vlažnom zemljištu.

Rad mašine

Za vreme rada zemlju obrađuje disk usled obrtaja. Diskovi su nanizani na zajedničku osovinu, rasporešeni su pod uglom 12 ili 25 stepeni. Što je ugao baterije veći, time je intezitet drobljenja i sitnjenja veći (srazmerno tome i potrebna snaga za vuču se povećava)

Foto

Video