Motičaste drljače

Opšte informacije

Priprema zemljišta sa obrtajućim motikama za posebno i izuzetno mrvljivu zemlju.

Područje primene

Obrada zemlje nakon oranja i pripremu za setvu za seljanje biljne kulture kojima je potrebna izuzetno mekano i mrvljivo zemljište.

Rad mašine

Četvorokrako sečivo koje gusto obrće i mrvi tlo.

Foto

Video